Za sve informacije pozovite nas: Pozovite nas +381 11 45 50 200
izaberite jezik:

Izgradnja

Privredno društvo W&W InterSection je privredno društvo koje nudi izvođenje radova u oblastima niskogradnje i to:

Izgradnja donjeg stroja saobraćajnica i železničkih pruga, uklanjanje humusa; obradu podtla; rešavanje nedovoljno nosećeg metodom stabilizovanja ili zamene; izradu nasipa; humuziranje kosina; izradu bankina; izrada posteljičnog sloja

Izgradnju kolovozne konstrukcije fleksibilne i polukrute i cementbetonskih kolovoza; izrada gornjih i donjih nosećih slojeva od nevezanog drobljenog kamenog agregata.  

Ugradnja putarskih ivičnjaka i rigola kao i kanaleta. Sistema odvodnjavanja kišne kanaliizacije kao i drenaže.

Hemijska stabilizacija tla.

Društvo W&W InterSection raspolaže neophodnim kadrovima i opremom za izvođenje gorepomenutih radova u ugovorenim rokovima, cenama i kvalitetu radova.

Usluge

Pozovite nas+ 381 11 45 50 200
Info
PIB: 101825002
Matični broj: 17307070
Šifra del. 4211
Izgradnja puteva i autoputeva
Adresa
Zvečanska 38
11000 Beograd
Srbija
Tel: + 381 11 45 50 200
W&W InterSection d.o.o. © 2000 - 2023. All rights reserved. created by IMS and ViewSource