2 Usluge - W&W InterSection
Za sve informacije pozovite nas: Pozovite nas +381 11 45 50 200
izaberite jezik:

Usluge

Početna // Usluge
Projektovanje

W&W InterSection raspolaže stručnim kadrovima i ispunjava uslove za obavljanje delatnosti u domenu izrade projektno tehničke dokumentacije u skladu sa zakonskom regulativom.

Delokrug izrade projektno tehničke dokumentacije se odnosi na izradu projekata saobraćajnica i železničkih pruga.

Naš tim vam može pružiti uslugu izrade projektno tehničke dokumentcije na nivou izrade:

  1. Idejno rešenje
  2.  Idejni projekat
  3.  Projekat za građevinsku dozvolu
  4.  Projekat za izvođenje
  5.  Projekat izvedenog objekta

      
Za potrebe projektovanja posedujemo savremena softwerska rešenja kao i tim iskusnih projektanata što je garancija izrade projektne dokumentacije na visokom nivou detaljnosti u dogovorenim rokovima.

Opširnije
Izgradnja

Privredno društvo W&W InterSection je privredno društvo koje nudi izvođenje radova u oblastima niskogradnje i to:

Izgradnja donjeg stroja saobraćajnica i železničkih pruga, uklanjanje humusa; obradu podtla; rešavanje nedovoljno nosećeg metodom stabilizovanja ili zamene; izradu nasipa; humuziranje kosina; izradu bankina; izrada posteljičnog sloja

Izgradnju kolovozne konstrukcije fleksibilne i polukrute i cementbetonskih kolovoza; izrada gornjih i donjih nosećih slojeva od nevezanog drobljenog kamenog agregata.  

Ugradnja putarskih ivičnjaka i rigola kao i kanaleta. Sistema odvodnjavanja kišne kanaliizacije kao i drenaže.

Hemijska stabilizacija tla.

Društvo W&W InterSection raspolaže neophodnim kadrovima i opremom za izvođenje gorepomenutih radova u ugovorenim rokovima, cenama i kvalitetu radova.

Opširnije
Nadzor

Za potrebe Investitora W&W InterSection Vam nudi uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Usluge stručni nadzor obuhvataju sledeće poslove:

  1. Kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola;
  2. Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući standarde pristupačnosti;
  3. Kontrolu i overu količina izvedenih radova; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu građevinskih proizvoda, opreme i postrojenja koji se ugrađuju;
  4. Davanje uputstava izvođaču radova
  5. Kontrola laboratorija u oblastima geotehnike, asfalta i betona.


Naši kadrovi raspolažu znanjem i iskustvom nad vršenjem stručnog nadzora na ugovorima o izgradnji radova na nakompleksnijim  radovima na izgradnji autoputne infrastrukture u R. Srbiji. Ugovori su radjeni po FIDIC modelima ugovaranja žuti i crveni.

Opširnije

Usluge

Pozovite nas+ 381 11 45 50 200
Info
PIB: 101825002
Matični broj: 17307070
Šifra del. 4211
Izgradnja puteva i autoputeva
Adresa
Zvečanska 38
11000 Beograd
Srbija
Tel: + 381 11 45 50 200
W&W InterSection d.o.o. © 2000 - 2023. All rights reserved. created by IMS and ViewSource